Product Categories

 • Inga kategorier

Botulism hos häst

Botulism är en förgiftning som orsakas av bakterien Clostridium Botulinum. Både däggdjur och fåglar kan drabbas av sjukdomen och bakterien Clostridium Botulinum finns i hela världen. För de djur som insjuknar så innebär det oftast en dödlig utgång. Hästar är extra känsliga för Clostriduim Botulinum-toxin och drabbas därför i högre utsträckning än andra däggdjur.

Förekomst

Varje år dör hästar i Sverige av botulism. Det exakta antalet är svårt att fastslå eftersom samtliga fall inte får sin diagnos. Dosen som krävs för att döda en häst är extremt låg vilket gör det svårt att detektera giftet vid en provtagning. Alltså är det många hästar som får falskt negativa provsvar. I december 2014 hade man ett tragiskt utbrott av botulism på en hästgård i Skåne där 10 ponnys fick sätta livet till.

Sjukdomsförlopp och symtom

Bakterien Clostridium Botulinum finns som ovan nämnts spridd i hela världen. Bakterien bildar så kallade ”sporer” som är ett sorts vilostadie av bakterien som kan överleva väldigt länge i miljön. När sporerna sedan hamnar i mer gynnsamma förhållanden så ”sporulerar” de. Man kan säga att de ”väcks till liv” igen. I fallet med clostridium botulinum så kan detta hända om de hamnar i en syrefri rundbal (ensilage/hösilage). Då växer bakterierna till och börjar bilda toxiner. Detta är den vanligaste källan till förgiftningen när det gäller hästar. Två andra sätt som hästar kan förgiftas på är via smutsiga sårskador eller via direkt intag av jord (det senare drabbar bara föl och sjukdomen kallas då ”shaker foal syndrome”).

En häst som drabbas av botulism får en tilltagande slapp förlamning vilken orsakas av toxinets påverkan på nervsystemet. Toxinet gör nämligen att nervsignalerna inte når fram till musklerna. Hästens medvetande och känsel förblir dock helt opåverkat och hästen är således fullt medveten och fullt kapabel att känna smärta under hela förloppet.

Muskler som påverkas tidigt i förloppet är tunga, ögonlock och svans. Därför kan man tidigt se svårigheter hos hästen att svälja foder och vatten, saliv kan rinna ur munnen och tungan kan hänga slapp. Senare får hästen svårt att hålla upp huvudet, den blir darrig/vinglig och till slut orkar den inte längre stå upp utan lägger sig ned. När hästen väl lagt sig så har den svårt att ändra läge och kan därför drabbas av liggsår och muskelsmärtor. Detta är skador som hästen alltså känner fullt ut eftersom känseln är opåverkad. Ofta väljer man att låta hästen somna in i detta skede men för hästar som inte avlivas så dör de vanligtvis inom 48-72 timmar av andningsförlamning när andningsmusklerna till slut gett upp.

Profylax (förebyggande behandling)

Foderhygien

Foderhygien är en väldigt viktig del i det förebyggande arbetet för att motverka botulism. Man bör ha koll på fodrets kvalitet och hantering hela vägen från fält till mule. Många detaljer längs hela vägen är viktiga, exempelvis:

 • Gräset får inte klippas för kort
 • Det bör inte följa med jord, gödsel eller kadaver in i balen
 • Fodrets pH-värde får inte överstiga 7,0
 • Torrsubstansen får inte bli vare sig för hög eller för låg
 • Balen ska vara syretät och skyddas mot skador
 • Många faktorer har stor betydelse.

När balen väl öppnas och ska användas till utfodring så är det av största vikt att fodret kontrolleras kontinuerligt för att man ska upptäcka tecken på feljäsning eller andra brister i kvaliteten.

Vaccination

Det finns ett bra och säkert vaccin mot botulism till häst. Vaccinet har god effekt mot botulism av typ B. Typ B är den enda typ av botulism som hittills har påvisats i Sverige. I skrivande stund har ingen korrekt vaccinerad häst drabbats av botulism.

För att hästen ska bilda ett fullgott skydd från vaccinationen så krävs som grundvaccination 3 injektioner med ca 4 veckors mellanrum. Därefter ges årlig revaccinering. Enligt tillverkaren förväntas hästen ha bildat ett fullgott skydd två veckor efter tredje grundvaccineringen.

Önskar Ni hjälp att vaccinera Er häst mot botulism? FlexiVeterinären hjälper gärna till!

 

Prisuppgifter

Vaccinet kommer i separata enkeldos-förpackningar samt i förpackning med 5 doser. Om man öppnar en förpackning med 5 doser så måste denna förbrukas inom samma dag. Därför får man hos FlexiVeterinären rabatt om man samlar ihop ett gäng och vaccinerar 5 hästar samtidigt. Om man passar på att vaccinera mot botulism samtidigt som hästen vaccineras mot influensa eller influensa + stelkramp, då får man också rabatt, se nedan.

Priser, vaccination mot botulism:

 • Vaccination botulism: 590 kr/häst
 • Vaccination botulism, i samband med annan vaccination av samma häst: 390 kr/häst
 • Vaccination botulism, pris per häst om 5 hästar vaccineras samtidigt: 510 kr/häst
 • Vaccination botulism, pris per häst om 5 hästar vaccineras samtidigt, i samband med annan vaccination av samma häst: 310 kr/häst

Utöver detta tillkommer inställelseavgift och eventuell reseersättning, se separat prislista.

Lämna ett svar