Product Categories

  • Inga kategorier

EMS

EMS är en förkortning för “Equine Metabolic Syndrome”, eller “Ekvint Metabolt Syndrom” som man kallar det på svenska. Det är ett tillstånd hos häst som är kopplat till ökad risk för utveckling av fång. Hästar som drabbas av EMS är oftast överviktiga och kan ha typiska fettansättningar kring svansroten och i nacken. Många av hästarna med EMS har den typiska “fettnacken” som kan ses på hästen på bilden nedan:

paschall-123_56101653

Paschall  på bilden har en så kallad “fettnacke”, en ansamling av fett i nacken, som ibland kan tendera att luta över åt den ena eller andra sidan.

För att ställa diagnosen EMS på häst så gör man ett så kallat oralt glukostest (OGT-test). Då får hästen fasta 12 timmar och därefter kommer veterinär och tar ett så kallat 0-prov. Sedan ger man hästen en utefter vikt beräknad mängd glukos i munnen och ett nytt prov tas efter ca 1,5 timma. Båda proven analyseras med avseende på glukosnivåer, insulinnivåer och nivåer av triglycerider. Utefter detta kan man sedan avgöra om hästen är insulinresistent eller inte.

Utöver detta så görs även en klinisk undersökning av hästen och djurägaren får fylla i ett formulär och svara på en rad olika frågor.

Just nu genomförs ett forskningsprojekt på universitetsdjursjukhuset i Uppsala där utvalda hästar med EMS kostnadsfritt utreds och följs upp med avancerad diagnostik på plats i Uppsala.

FlexiVeterinären erbjuder hembesök till hästar i Kristinehamn med omnejd för utförande av OGT-test. För hästar där insulinresistens påvisas har vi även möjlighet att hjälpa till med att förmedla kontakten för eventuell remiss och vidare utredning i forskningsprojektet i Uppsala för de som är intresserade.

På länken nedan kan ni finna mer information om EMS och även läsa mer om forskningsprojektet som pågår:

http://www.universitetsdjursjukhuset.se/sv/hastkliniken/nu-tar-slu-uds-emot-hastar-for-utredning-av-ekvint-metabolt-syndrom/

Kontakta FlexiVeterinären om ni vill boka tid för ett OGT-test av din häst.

070 378 40 48, Linnea@flexivet.se

Lämna ett svar